Politica de confidentialitate (16 ian 2019, 21:05)

Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este o cerință esențială pe care www.echipotshop.ro  o are în vedere, prin urmare vom prelucra datele dumneavoastră în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 ("Regulamentul general privind protecția datelor" sau "GDPR"), precum și cu orice altă legislație aplicabilă în Romania.

Pentru a asigura transparența față de Dvs., în cele ce urmează vă facem cunoscute informațiile esențiale despre colectarea, utilizarea și protejarea datelor Dvs. personale în activitatea noastră comercială prin care vă oferim produsele noastre pentru cumpărare prin pagina noastră web www.echipotshop.ro sau personal de la sediul firmei noastre.

Echipot SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza această prezentare a politicii de confidențialitate fără o informare prealabilă și fără a motiva modificările, prin urmare vă recomandăm să vă țineți la curent cu eventualele actualizări citind periodic această politica de confidențialitate.

Operatorul paginii web www.echipotshop.ro – datele de contact

Operatorul paginii www.echipotshop.ro este Echipot SRL cu sediul în Oradea str.Traian Goga nr.21, înregistrat în Rgistrul Comerțului cu nr. J05/527/2001 având CUI-ul RO14002931, prin urmare în cazul utilizării de către Dvs. a paginii web www.echipotshop.ro tot acest Echipot SRL devine operatorul datelor Dvs. personale.

În legătură cu prelucrarea datelor Dvs. personale legat de utilizarea paginii web și de legătura comercială dintre Dvs. și Echipot SRL, puteți să ne contactaţi oricând prin e-mail la adresa info@echipot.ro sau prin poștă la adresa societății.

Datele personale prelucrate de Echipot SRL

Având în vedere că datele Dvs. le colectăm direct de la Dvs., veți cunoaște întotdeauna datele pe care le vom prelucra.

Aceste date personale servesc exclusiv pentru a vă servi cu produsele comandate de pe pagina web, fiind următoarele :

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare. Informații cu privire la acestea găsiți în notificarea noastră Despre cookies.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse în Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Scopurile și temeiurile prelucrării datelor Dvs. personale

Echipot SRL poate utiliza datele Dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

1.  Prestarea serviciilor puse la dispoziția Dvs. prin www.echipotshop.ro , servicii care pot include următoarele :

Prelucrarea datelor Dvs. în cazurile de mai sus este de regulă necesară pentru a vă servi cu produsele comandate: a vă factura produsele în concordanță cu legislația fiscală și contabilă și a vă trimite produsele cu ajutorul unui curier rapid.

2. Marketing : 

Dorim să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite diverse tipuri de mesaje (de exemplu: e-mail/SM S etc.) conţinând informaţii generale, informaţii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-aţi achiziţionat, informaţii cu privire la oferte sau promoţii, informaţii referitoare la produse adăugate in secţiunea "Cont/Wishlist" sau la produse pentru care v-aţi exprimat interesul de a le achiziţiona. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților Dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra Dvs.

Comunicările de marketing le întemeiem în cele mai multe cazuri pe consimțământul Dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin: 

Activităţile noastre de marketing pot fi bazate pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la Dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile Dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii Dvs.

3. Apărarea propriilor noastre interese legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații Dvs. pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile Dvs. fundamentale.

Durata păstrării datelor Dvs. personale

Ca regulă generală, vom stoca datele Dvs. cu caracter personal atât timp cât aveți un cont în platforma www.echipotshop.ro .

Puteți să vă ștergeți singur contul deschis de Dvs. cu toate datele acestui cont.

Datele Dvs. care sunt înregistrate în comenzile Dvs,. respectiv sunt folosite pe facturile fiscale, sunt păstrate pe durata stabilită de legislația fiscală și contabilă.

Cui transmitem datele Dvs. cu caracter personal?

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date ale Dvs. cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul unor terțe persoane juridice de drept privat la datele Dvs. se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În prezent nu transferăm datele Dvs. cu caracter personal în alte țări.

Cum protejăm securitatea datelor Dvs. cu caracter personal?

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor Dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocăm pe servere securizate, asigurând in acelaşi timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele Dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți?

Regulamentul general privind protecția datelor conţine o serie de drepturi în legătură cu datele Dvs. cu caracter personal.

Accesând direct contul Dvs. pe www.echipotshop.ro aveți următoarele posibilități, fără orice fel de solicitare prealabilă adresată nouă :

Administrarea paginii web www.echipotshop.ro permite setări generale de anonimizare a comenzilor cu posibilitatea de a seta durata pentru care datele clientului sunt păstrate de sistem în funcție de starea comenzii. Anonimizarea comenzilor șterge toate datele de identificare personale (nume, telefon, email, cnp, adresa) din comenzile mai vechi decât limita setată, și în cazul comenzilor trimise de clienți autentificaţi cu cont, se șterge și legătura dintre contul clientului și comandă, ștergându-se comanda din istoricul de comenzi al clientului.

La solicitările personale, anonimizarea comenzilor poate fi pornită și manual cu setări diferite decât cele ale anonimizării automate.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind datele de contact prezentate mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitatea Dvs.. Confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal este tratată cu maximă seriozitate de către noi. Prin urmare, dacă aveţi cereri cu privire la astfel de înregistrări, vă rugăm să le transmiteţi la adresa de e-mail info@echipot.ro . În astfel de cazuri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informaţii suplimentare în vederea confirmării identităţii Dvs.

Serviciu gratuit. Nu vom percepe nicio taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele Dvs. cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care solicitările Dvs. de acces la informații sunt repetitive sau excesive. Vă vom informa despre sumele solicitate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata răspunsului nostru. Dorim să răspundem la orice solicitare validă în termen de cel mult 30 de zile, cu excepția solicitărilor complicate sau dacă ați transmis mai multe solicitări, cazuri în care termenul va fi extins la 60 de zile. Vă vom informa dacă termenul depăşeste 30 de zile. S-ar putea să solicităm informaţii despre ce doriți să primiți sau scopul solicitării. Astfel vom putea acţiona mai repede şi să timpul de răspuns.

Drepturile terților. Nu trebuie să onorăm o cerere dacă prin aceasta aceasta drepturile și libertățile unor persoane vizate pot afectate în mod negativ.

Vă puteți exercita şi dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere competente sau justiției. De asemenea, beneficiaţi și de dreptul de a solicita ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal, de dreptul la restricționarea prelucrării datelor Dvs., precum și de dreptul la portabilitatea datelor.

Paragrafele următoare conţin detalii suplimentare despre fiecare dintre aceste drepturi în parte.

Accesul

Puteți solicita :

Modificarea datelor

Ne puteți solocita să modificăm sau să completăm datele Dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete (le puteți rectifica şi singur intrând în contul Dvs.).

Ștergerea datelor

Ne puteți solicita să vă ștergem datele cu caracter personal doar dacă:

Putem refuza solicitarea Dvs. de ștergere a datelor Dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal este necesară:

Pot să apară anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea Dvs. de ștergere a datelor cu caracter personal, cu toate că cele două de mai sus sunt cele mai probabile circumstanțe în care vă putem refuza această solicitare

Vă rugăm ca înaintea exercitării acestui drept (singur sau solicitând de la Echipot SRL), să vă exportaţi din contul www.echipotshop.ro  şi să vă salvaţi toate documentele aferente comenzilor trimise către www.echipotshop.ro , indiferent dacă facturarea s-a efectuat către Dvs. sau către o altă persoană fizică sau juridică (cum ar fi: facturile, certificatele de garanţie). În lipsa acestui acest demers înainte de a va exercita dreptul de ştergere, veţi pierde toate aceste documente iar www.echipotshop.ro  va fi în imposibilitatea de a vi le pune la dispoziţie din nou, după caz, deoarece procesul de ştergere a datelor, respectiv a contului www.echipotshop.ro , cu toate datele şi documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

Restricționarea prelucrării datelor

Puteţi restricţiona prelucrare datelor Dvs. cu caracter personal de către noi, dar numai dacă:

Putem continua să folosim datele Dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

Portabilitatea datelor

Ne puteți solicita să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un anumit format (structurat), utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în cadrul interesului nostru legitim.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor Dvs. în scopuri de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom opri în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania 
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; 
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul Dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.